Invokációk

 

A fény invokációja

A fényben élek.
A fényben szeretek.
A fényben nevetek.
A fény hordoz és táplál.
Teljes örömmel a fényt szolgálom.
Fény VAGYOK, VAGYOK.
Fény VAGYOK,
VAGYOK, VAGYOK, VAGYOK.
 
 
 

A víz invokációja

Magamhoz veszem az élet vizét, és a fény vizének ismerem el.
Testemnek adom, hogy világítson.
Magamhoz veszem az élet vizét, és Isten vizének ismerem el.
Mindenben mester VAGYOK, ami csak VAGYOK.
 
 
 

A tisztaság invokációja

A végtelenségben állok, MOST.
Minden út nyitva áll előttem.
A végtelenségben szeretek, MOST.
Minden út világos előttem.
Ebben a végtelen MOST-ban van minden erő.
Ebben a végtelen MOST-ban van minden szeretet.
Ebben a végtelen MOST-ban van minden tisztaság.
A Szellem áramlásával cselekszem.
Véghezviszem, szeretem és tudom
a Mindent-Ami-Van.

 

 

Az Egység invokációja

Krisztusi lény VAGYOK.
Egy VAGYOK a Szellemmel,
Krisztusi lény VAGYOK.
Egy VAGYOK a Minden-Ami-Van-nal.
Saját lényem fénye világítja meg utamat.
Krisztusi lény VAGYOK.
Egy VAGYOK a Minden-Ami-Lesz-szel.
A Forrás sugárzó fényét hordozom a szívemben.
Szellememmel egységben haladok előre.
A Forrással való egységben nevetek.
A minden élőlénnyel való egységben szeretek.
Krisztusi lény VAGYOK.
Híd VAGYOK ég és föld között.
 
 
 

A vörös sugár invokálása

Hívom a rubinvörös sugár Elohimjét, sugározzátok fényeteket testembe.
Hívom a rubinvörös sugár Elohimjét, Öntsétek a Forrás erejét testem minden sejtjébe,
hogy testem újjászülethessen a fényben.
A rubinvörös fény gyógyítson meg minden sérülést a sejtjeimben,
oldjon fel minden stresszt és fájdalmat, és csillapítsa a változástól való félelmet.
Testem teljesen a fényben van.
Lényem nyugodt a fényben.
 
 
 

A nyugalom invokációja

Elindulok befelé, és megnyitom a kristály lótusz szirmait.
Elindulok befelé, és ahogyan a lótusz kinyílik,
úgy nyugszik meg elmém, testem és érzelmeim.
Ahogyan tudatom belép a lótusz közepébe,
úgy élem át a nyugalmat teljes lényemmel.
A Szellem nyugalmában áramlok.
 
 
 

A narancssárga sugár invokációja

Hívom a narancsságra sugár Elohimjét, hogy Isten vitalitása testembe áramoljon.
Hívom a narancssárga sugarat, hogy felébredjen isteni alkotóerőm.
Hívom a narancssárga sugarat, hogy elmélyüljön szeretetem és kapcsolatom a Földdel.
Az áramlás és a változás mestere VAGYOK, átélem minden teremtés Szépségét.
Amint a lótuszban ülök, tudom, hogy Buddha VAGYOK.
Velem van a Forrás ereje.
 
 
 

Az alkotóerő invokálása

Lüktet bennem a kifejezés isteni vágya.
Az alkotóerő szikrája az élet szikrája.
Úgy formálom meg a valóságokat, mint csodálatos hangokat.
Mesteri művészettel alakítom életemet.
Látom már Földünket a fényben, és látom, hogy a fény már itt van.
Barátaim portréját festem meg, és látom, hogy a világ tele van szeretettel.
A lélek hangja megszólal, és énekel bennem.
Nézd, lebegek!
 
 
 

A sárga sugár invokálása

Hívom a topázsárga sugár Elohimjét, hogy testembe áramoljon az isteni megvalósítás.
A sárga sugárral ébresztem fel isteni feladatomat.
Hívom a sárga sugarat, hogy erősítse meg bennem a Forrás szolgálatát.
Hívom a topázságra sugarat, hogy lágyítsa meg egómat,
hogy átadhassam magamat a Szellemnek.
 
 
 

Az ébredés invokálása

Hívom a gyermeket, aki VAGYOK, hogy kézen fogjon, és megtanítson az örömre.
Hívom a gyermeket, aki VAGYOK, hogy megtanítson a felfedezés örömére, mindegyik világban, ahol VAGYOK.
Felemelem a kezemet, és együtt táncolok a galaxisokkal.
Megnyitom a szívemet, és éneklem a mesterek dalát.
Az a gyermek VAGYOK, aki VAGYOK, és felébresztek magamban mindent, ami lehetek.
Felébred bennem a „VAGYOK”.
 
 
 

A zöld sugár invokálása

Hívom a smaragdzöld sugár Elohimjét, hogy szétáradjon testeimben a bőség.
Hívom a smaragdzöld sugár Elohimjét, hogy összekapcsolódjam az isteni áramlattal.
Mint fent, úgy lent.
Hívom a zöld sugarat, hogy segítse teljesen megnyílni szívemet.
Hívom a smaragdzöld sugarat, hogy segítsen megteremteni a bőséget.
Mint fent, úgy lent, minden szeretet, minden áramlás.
 
 
 

Az isteni áramlás invokációja

ÉN VAGYOK az univerzum, újjáteremtem magamat.
ÉN VAGYOK az univerzum, amely önmagához, önmagán át,
és önmagától áramlik, és megteremt mindent, amit látok.
ÉN VAGYOK a Minden-Ami-Van isteni áramlata.
A mozdulatom a túláradás.
ÉN VAGYOK az univerzum, újjá teremtem magamat,
hogy a bőségben áramoljak.
 
 
 

A kék sugár invokálása

Hívom a zafírkék sugár Elohimjét, hogy a szent összeköttetés fénye szétáradjon testeimben.
Hívom a zafír sugár Elohimjét, hogy az isteni igazság átáramolhasson testeimen,
hogy képes legyek kimondani, ki VAGYOK valójában.
Hívom a zafírkék sugarat, hogy segítsen szeretettel kommunikálnom,
és fényemet összekapcsolni a fénnyel.
Hívom a zafírkék sugár Elohimjét, hogy lágyítsa meg hangomat,
hogy segítségével mindenki hallhassa Isten igazságát.
 
 
 

A nevetés invokálása

Mondják, hogy a nevetés a legjobb orvosság.
Mondják, hogy a nevetés a bűnök ellenmérge.
Mondják, hogy a nevetés időpazarlás.
De én azt mondom neked, hogy a nevetés isteni dolog.
Nagyon sok komoly ember él ezen a bolygón, egyszerűen nem értik a kozmosz tréfáit.
Néhányan pedig egész életükben komolyan fáradoznak azért, amit isteni igazságnak neveznek.
De hallottam az égben egy viccet...
A nevetés igazság - és a poén szeretet.
 
 
 

Az indigószínű sugár invokálása

Hívom az indigószínű sugár Elohimjét,
hogy harmadik és negyedik szemem felébredhessen
és megerősödhessen, mivel a látást választottam.
Hívom a csillagzafír sugár Elohimjét, hogy ébressze fel bennem azt a csillagot,
amely emlékszik arra, aki VAGYOK.
Hívom az indigószínű sugár Elohimjét,
hogy emlékezetem és megértésem tárolósejtjei aktiválódjanak.
 
 
 

Az univerzum invokálása

ÉN VAGYOK az univerzum.
ÉN VAGYOK a galaxisok forgása és örvénylése.
ÉN VAGYOK a bolygók keringési pályája.
Üstökös VAGYOK az éjszakai égbolton.
Egy emberi lény VAGYOK, aki a szellem áramlatában mozog.
Atom VAGYOK ami magában foglalja a Minden-Ami-Van-t.
ÉN VAGYOK az univerzum, és nevetve táncolok.
Élet VAGYOK.
 
 
 

Az ibolya kék sugár invokációja

Hívom az ibolyakék sugár Elohimjét,
hogy az isteni transzformáció áradjon szét mindenben, ami VAGYOK.
Hívom az ametiszt sugarat, hogy magasabb fénybe emelje testem minden sejtjét és atomját.
Hívom az ibolyakék lángot,
hogy égjen a lelkemben, és oldjon fel minden fátylat, ami szellememtől elválaszt.
Hívom az ibolyakék lángot, hogy égesse el illúzióimat és ellenállásaimat,
félelmemet pedig változtassa szeretetté.
 
 
 

A láng őrzőjének invokálása

ÉN VAGYOK a láng egyik őrzője. Elviszem e világ minden részébe.
ÉN VAGYOK a láng egyik őrzője. Elviszem lényem minden részébe.
Magasra emelem Isten lángját,
hogy mindenki láthassa az isteni terv sugárzó fényét.
ÉN VAGYOK a láng egyik őrzője, és elviszem sok világba,
hogy mindenki megismerhesse és továbbadhassa a fényt.
 
 
 

Az arany sugár invokálása

Hívom az arany sugár Elohimjét, hogy tudatomban szétáradjon az isteni bölcsesség.
Hívom az arany sugár Elohimjét, hogy feltáruljon az univerzum végtelensége,
harmóniája és határtalansága.
Hívom az arany sugár Elohimjét, hogy szellemem megvilágosodjon,
hogy békében és megértésben növekedhessek.
Cselekedeteim legyenek bölcsek, érzelmeim kiegyensúlyozottak,
szellemem pedig békés.
 
 
 

A bennem élő mester invokálása

Mester VAGYOK, aki áttáncol a dimenziókon.
A lehetőségek mestere VAGYOK, aki a holnapot szövi a MOST-ba.
A kiegyensúlyozottság mestere VAGYOK, aki az élet drótkötelén ugrándozik.
Mester VAGYOK, akinek az együttérzés az ereje.
Mester VAGYOK, aki a végtelenséggel játszik.
Mester VAGYOK, aki a csillagokkal incselkedik.
 
 
 

Az ezüst sugár invokálása

Hívom az ezüst sugár Elohimjét, hogy oldja fel minden karmikus mintámat
és minden elnyomott haragomat, hogy megismerhessem az örömöt.
Hívom a kegyelem Elohimjét, hogy lényem megbocsátással töltődjön fel,
életem hálával, szívem pedig ünnepélyességgel.
Hívom az ezüst sugár Elohimjét, hogy megszabaduljak kicsinyességeimtől,
hogy széttörjön a gyűlölet igája, és lelkem felszabaduljon.
 
 
 

Az öröm invokálása

Viszket a talpam, az utcára futok hát táncolni.
Valami bizsereg a szívem körül, átölelek hát mindenkit, akit látok.
Egy forrás van a szívemben, ami szeretet áraszt a világba.
Ismerem a szellem örömét, ezért nevet a lelkem.
Örülök az életnek, ezért ünneplem a fényt.
 
 
 

A rézszínű sugár invokálása

Hívom a rézszínű sugár Elohimjét, hogy mutassa meg életem isteni tervét.
Hívom a rézszínű sugár Elohimjét, hogy mutassa meg létezésem mintáját.
Kérem a rézsugarat, hogy kösse össze és támogassa testeimben a primer sugarakat.
Hívom a rézszínű sugár Elohimjét, hogy vezessen el spiráltáncba,
hogy a fénybe emelkedhessek.
 
 
 

A spiráltánc invokálása

Középpontomból hívom a spirált.Forgok, világítok.
Középpontomból nő ki a spirál lelkem otthonában.
Kiterjesztem lelkemet, és hagyom, hogy kitáguljon.
Testemben megkezdődik a tánc.
A spirál nő, csúcsa a szívemben van. Körbeveszi testemet, és vibrálni kezd.
A legmagasabb szellemtől a lélekbe. Mint fent, úgy lent.
Egy másik spirál találkozik spirálommal, amely Krisztustól jön, és nagyobb fényből van.
Rezgését tökéletesen az enyémhez hangolja, és csúcsát bensőm legmélyébe ülteti.
A két spirál találkozásában egy láng lobban fel, és testemet ragyogva a fénybe emeli.
Krisztus bennem az, aki a galaxisokat pörgeti.
Teljesen magával ragad a fény, táncoljuk a spirálok táncát.
 
 
 

A türkizszinű sugár invokálása

Hívom a türkizszínű sugár Elohimjét, hogy átvezessen az isteni tudat óceánján.
Hívom a türkiz sugarat, hogy összekössön minden inkarnációmmal.
Hívom a türkiz sugarat, hogy összekössön minden megnyilvánulássommal.
Egy VAGYOK az isteni tudattal.
Isteni összeköttetés VAGYOK, belemerülünk a fénybe és nevetünk.
 
 
 

A repülés invokálása

Bizsereg a hátam. Érzem a súlyt a vállamon. Érzem, hogy rezgésem kitágul.
Hallom a szél hívását, és felkészülök a repülésre.
Érzem a szabadság illatát az égben.
Lassan felemelkedem, és megérintem a csoda küszöbét.
Szeretem a lebegés érzését. Ismerem a merülés izgalmát.
Lámpásokkal világítom be az eget, amikor megcsókolom Isten orcáját.
 
 
 

A rózsaszín sugár invokálása

Hívom a rózsaszín sugár Elohimjét, hogy árassza szét az isteni egységet.
Hívom a rózsaszín sugár Elohimjét, hogy segítsen befogadni krisztusi lényemet.
Hívom a rózsaszín sugár Elohimjét, hogy az isteni szeretet szétáradjon testemben.
Krisztus szeretete áradjon rajtam keresztül.
A szellem egysége működjön rajtam keresztül.
Krisztusi lény vagyok.
Egységben VAGYOK a Forrással.
 
 
 

A szolgálat invokálása

Krisztus nevében kérem, hogy támogasson a fény.
Isten nevében kérek vezetést és támogatást az Egy szolgálatához.
A Forrás nevében kérem,
hogy Shekina Szent Szelleme töltsön el adományaival, hogy még jobban szolgálhassak.
A Yod-He-Vau-He nevében kérem, hogy szolgálhassam a fényt ezen a világon.
 
 
 

Az eksztázis sugarának invokálása

Hívóin az eksztázis sugarának Elohimjét, hogy fényét testembe árassza.
Hívom az eksztázis sugarát, hogy segítsen felépítenem fényjárművemet.
Hívom az eksztázis Elohimjét, hogy összekössön az ÉN VAGYOK jelenével.
Hívom az eksztázis Elohimjét, hogy olvadjon Össze forrásommal.
Ennek a sugárnak a színét leginkább az arany, réz és a bronzosmézszín keverékével lehet meghatá-rozni. Képzeld el ezt a színkeveréket mielőtt fehérré változik. Az eksztázis sugarát gyakran sokkal eresebbnek érzik, mint más sugarakat.