A Fény

Az ÉLET FÁJÁT spirituális fénnyel,szeretettel öntözik!

 

A lélek utazásának kezdetén kapcsolatban van az Istenerő két elsődleges megnyilvánulásával, Isten Fényével és Hangjával. Azt mondják, hogy amikor Isten arra vágyott, hogy létrehozza a teremtést, annak a gondolatnak az eredményeként egy áramlat sugárzott ki Belőle. Ez az áramlat Fényként és Hangként nyilvánult meg. Egy isteni folyam volt az ami létrehozta az egész teremtést. Ahogy ez a folyam távolodott a forrásától, a rezgés szintje megváltozott. Így jöttek létre a változó rezgések különféle régiói, és így van fenntartva az egész teremtés.

A Fény és a Hang princípium végül létrehozta a fizikai univerzumot. A fizikai univerzumunknak a legsűrűbb a rezgésszintje, annyira sűrű, hogy anyagként nyilvánul meg. Csak néhány évtizede annak, hogy a tudósok el kezdték megérteni, hogy amit mi szilárd agyagnak gondoltunk, azok valójában táncoló energia csomagok. Az anyag magjában energia van, ami fény és hang. Tudjuk, hogy amikor széthasítunk egy atomot, akkor ott óriási fény és hangrobbanás van. Ez a fény és hangenergia a fizikai univerzumunkon belül, a Teremtőből kisugárzó Fény és Hangáradat legsűrűbb vibrációja.

A Fény és Hangáradat Istenből ered, és Hozzá is folyik vissza. Ezt az áradatot abban a pontban tudjuk elérni, ami harmadik vagy egy szemként, illetve hatodik csakraként ismert. Az a kapcsolódási pont a lelkünk (vagy a testben lévő figyelem), valamint a Fény és Hangáradat között. Ha a figyelmünket abban a pontban tudjuk koncentrálni, akkor össze tudunk kapcsolódni a Fény és Hangáradattal, s azon szárnyalhatunk vissza a létezés magasabb régióin keresztül. A Fény és Hang végül vissza fog vezetni minket a Forráshoz, vissza Istenhez.

Amikor azt mondom: Fény, a megvilágosodásról beszélek. Ez a megvilágosodás először az Isten-kinyilvánító lélek birodalmában fog megtörténni. Azután megtörténik a törekvő szívben, majd a kereső elmében, a dinamikus életerőben és végül az éber testben. Amikor kedved szerint ki tudod nyitni a harmadik szemedet - a belső látás szemét - akkor nem csak látni tudod a Fényt, hanem a Fénnyé válsz, és terjeszted azt szerte a földgolyón.A Fény Tudás.A Szeretet teremtés.

A fény csak akkor jelenik az egyes emberek lelkében ha valóban ugy élnek és ugy gondolkoznak ahogy egy felébredt tudatos lény, és spirutálisan felébredt lényként tudják irányitani mind a saját ,mind a közösségük életét.

 

A bennünk lévő isteni fény egészen másféle tulajdonságokkal bír, mint az anyagi világban található fény. A kozmikus fénynek abnormálisan nagy az aktivitása és a vonzereje. És az is figyelemreméltó, hogy minél jobban közelítünk hozzá, annál barátságosabban viselkedik, annál kevésbé vakít. A kozmikus fény nem vet árnyékot. A fehér fény a legszebb, amit magunk elé képzelhetünk. A fénnyel dolgozunk. Megpróbáljuk életünket bearanyozni, azaz a fény jegyében viszünk végbe valamit. Ahol fényesség van, ott nincs sötétség. Azért kell önmagunkban tudatosan aktiválni a fényt, hogy sugárzó fénylénnyé váljunk.