Aura

 
Az aura egy nagy mennyiségű információt tárolni képes elektromagnetikus hologram, ami folyamatosan változik különböző érzelmek és gondolatok, illetve fizikai életmód hatására. Az aura rendkívül bonyolult energia- és információs rendszer. Mint köztudott, az aurának több rétege van. Az aura rétegei rendkívüli módon hatnak  egymásra és a fizikai testre. A „minden mindennel összefügg” elv alapján  a fizikai testben végbemenő változások változásokat idéznek elő az aurában és annak rétegeiben is. Az aura kiterjedésének, színárnyalatainak változásából következtetni lehet a fizikai testben, a tudatban,  a lélekben végbement változásokra is. Életenergia-színeink, azaz auraszíneink  azt tükrözik, hogyan érzékeljük és éljük életünket, és az  adott időben milyen valóságot tapasztalunk meg és ezek hogyan hatnak ránk. Azt is mutatja, hogyan dolgozzuk fel a külső hatásokat testileg, érzelmileg, mentálisan és spirituálisan. Ebből következően  egyértelmű, hogy az asztrális és mentális rétegei auránknak a bennünk zajló érzelmi és gondolati változásokkal összhangban átalakulnak, változnak.Akkor miért nem látjuk? - kérdezhetjük magunktól. Régen, a középkorban és az azt megelőző időkben, amikor a levegő még nem volt szennyezett, és nem voltak mesterséges világítások, a sötétben szabad szemmel jól látható volt az aura. Természetesen mindenkinek más és más színösszetételű, vastagságú aurarétegei vannak, a lény személyiségének és szellemisége fejlettségétől függően. Ezért fordulhatott elő az, hogy a nagyon vallásos, hívő embereknek jobban látható aurájuk volt, ezt akkoriban a fej körüli fénykörnek ábrázolták. Természetesen nem a vallás és istenhit volt a döntő szempont, hanem általánosságban a lelki emelkedettség, ami egy hívő eksztatikus állapotban is megtörténik.Az aura mégis létezik, sőt napjainkban is láthatóvá tették különböző technikai eszközökkel. Sőt, újabban fotózzák is. Az aura testi-lelki egészségünkkel szoros kapcsolatban áll. Akinek sérül az aurája, a sérült rész alatti testtájon megbetegszik. Mint azt sokan tudják, rengeteg betegségnek nem a tünet helyén található a gócpontja, hanem egy másik testtájon, így az is előfordulhat, hogy a betegség nem az aura energiahiányának a helyszínén fog figyelmeztetni. Infarktusos betegeknél figyelték meg, hogy a szívük előtt egy sötét felhőréteg alakult ki az aurájukban. Ha ez az energiatorlódás kisült, és a beteg túlélte az infarktust, ekkor is még látható évek múlva egy szőlőfürt szerű sárgás színű alakzat. Ezeket, az energiahiányok miatt kialakuló betegségeket gyógyítja pl. a reiki,energiagyógyászat.
 
Rétegek         
 
     
 
 
 
Az aurának több rétege van, B. A. Brennan például így írja le ezeket a rétegeket:
 
 -Az első réteg, az ún. étertest pár cm vastag, kékesfehér színű finom energiavonalakból áll, ezek alakítják ki és tartják össze a fizikai test anyagát.
 
 -A második réteg színes felhőcskékből áll, ez a réteg az érzelmeinkért felelős.
 
 -A harmadik, élénksárga réteg, az ún. mentális test, ahol a gondolatformák találhatók.
 
 -A negyedik réteg, az asztráltest, ahol ismét az érzések kavarognak.
 
 -Az ötödik-hetedik réteg képviseli szellemi síkjainkat, ahol még finomabb energiák működnek, melyek a világegyetemmel kapcsolnak össze bennünk
 
 
Az aura hét rétege és a hét főcsakra
 
 
Az Aura színei és jelentésük
 
 
 
 
Auránk Igazi Természetünket tükrörözi bármely pillanatban.Általánosságban, minél színesebb, tisztább és ragyogóbb az Aurája, annál jobb és spirituálisan fejletebb az adott ember. Ezenkívül minél egyenletesebb az energiaeloszlás az Aurában, annál egészségesebb és kiegyensúlyozotabb az illetõ
 
Auránk az egész testet körülveszi, de a lejebb található értelmezése a színeknek csak a fej körüli részére vonatkozik . Ha már jól látod az Aurát, magad is ellenõrizheted, ha bizonyos gondolatokra figyelsz miközben sajátodat nézed, vagy megmondod más emberek gondolatait Aurájuk figyelése közben. Általában az embereknek egy vagy két domináns szín (erõs pont) van az Aurájukban. Ezek a színek (vagy az Aurikus párjaik) nagy valószínûséggel a kedvenc színeik is egyben. A domináns színek mellett, az Aura tükrözi a gondolatokat, érzelmeket és vágyakat, amik "villanások", "felhõk" vagy "lángok" formájában jelennek meg általában kicsit távolabb a fejtõl. Például egy narancssárga felvillanás az Aurában azt a gondolatot vagy vágyat jelzi, hogy az illetõ hatalom és irányítás gyakorlására vágyik. A narancs, mint domináns szín az erõ és a más emberek irányítására való általános képesség jele. Gyorsan változó "felvillanások" gyorsan cikázó gondolatokra utalnak.
 
A színek információt adnak az egyén aktuális hangulatáról, egészségéről, lelki, mentális és spirituális helyzetéről, másokhoz való viszonyáról. Minél beljebb (az anyagi testhez közelebb), látjuk, annál inkább a fizikai, érzelmi és mentális állapotot jelöli, míg a külső színek az egyén spirituális energiáit mutatják. Az aura külső rétegeiben található színek emellett jelölhetnek időbeli távolságot is. 
A legtöbb embernél meghatározható egy uralkodó színárnyalat, ami többé-kevésbé állandóan jelen van. Ezekre épülnek rá az aktuális hangulatot, lelkiállapotot, egészségi állapotot jelző színek. 
Az egészséges aura leginkább pasztell árnyalatokat mutat, míg a betegségek, torzulások a színek torzulásában is felismerhetőek piszkos, zavaros színek formájában. Minél erősebb egy szín, annál több energiát jelez az adott területen (ami akár kóros is lehet). 
Az aura érzékelésénél figyelembe kell vennünk, hogy mindig a saját szűrőnkön (a pillanatnyi állapotunkon, hangulatunkon) keresztül látunk másokat.
A köznapi beszédben használt „vörös a feje a méregtől”, a „sárga az irigységtől”, a „zöldfülű” mind az aurában látható jellemzőkre utal. De akár ide sorolhatjuk azt is, hogy „rózsaszínben látja a világot”, a „zöldszemű szörny”-et, vagyis a féltékenységet vagy angol nyelvterületen a blue-t (kék), mint szomorúságot. A gyerekek rajzain is sokszor az általuk látott auraszínek szerepelnek, amikor pl. különböző színekkel ábrázolják az embereket, az állatokat, a tájat.
 
 
 
Tiszta színek jelentése az Aurában (a szívárvány fényes, ragyogó, monokromatikus színei)
 
A lila :spirituális gondolatokra utal, sosem erõs pont az Aurában. Mindössze átmeneti "felhõk" vagy "lángok" formájában jelenik meg.
 
A kék: kiegyensúlyozott létezés, helytállás, nyugodt idegrendszer, vagy energia küldése. Ha egy embernek ez a szín dominál az Aurájában, az illetõ nyugodt, kiegyensúlyozott, arra is késznek érzi magát, hogy egy barlangban éljen és életben is maradjon. Született túlélõ. A kék gondolat jelentheti az idegrendszer pihentetését a tudat egyensúlyának eléréséhez, vagy szólhat a túlélésrõl is. Az acélkék az egész Aurát uralhatja, mikor az illetõ energiát kap vagy küld, vagy telepatikus kapcsolatban van.
 
A türkiz: lendületes és nagyon energikus személyiségre utal, aki képes az énjének kivetítésére és hatással van másokra. Az olyan emberek, akiknél a türkiz erõs pont az Aurában képesek egyidejûleg több dolgot is csinálni és jó szervezõk. Unatkoznak ha arra kényszerûlnek, hogy egyszerre csak egy valamire koncentráljanak. Az emberek szeretik azokat a fõnököket, akiknek türkiz Aurájuk van, mert elmagyarázzák céljaikat és képesek hatni a csapatukra, ahelyett, hogy csak parancsolgatnának. Az ilyen színû gondolat szervezésrõl és a másokra hatásról árulkodik.
 
A zöld: nyugalmas, mérséklõ energia, természetgyógyászati képesség. Az emberek, akiknél a zöld erõs pont az Aurában természetgyógyászok. Minden ilyen foglalkozású személynél jelen kellene lennie ennek a színnek. Minél dominánsabb a zöld, annál jobb a gyógyító. Az ilyen emberek szeretnek kertészkedni és értenek a növényekhez. Egy zöldszínû, erõs Aurájú ember jelenlétében lenni nagyon békés és nyugalmas érzés. A zöld gondolat nyugalmi állapotot és gyógyítást jelent.
 
A sárga: öröm, szabadság, kötõdés nélküliség, létfontosságú erõk felszabadítása vagy szabadon bocsátása. A sárgával sugárzó emberek tele vannak belsõ örömmel, nagyon nagylelkûek és nem kötõdnek semmihez. A sárga fényudvar a fej körül magas spirituális fejlettséget jelent. A sprituális tanító ismertetõjele. Senkitõl se fogadj el spirituális tanítást, akinek nincsen hasonló glóriája. Buddhánál és Krisztusnál a fényudvar egészen a karukig terjedt. Manapság nehéz olyan embert találni a Földön, akinél nagyobb mint 1 hüvelyk (2,54 cm). A sárga glória a rendkívül aktív homlokcsakra eredménye (amit sok ember láthat a szemináriumaimon, ahogyibolyaszínnel ragyog). A spirituálisan fejlett emberek éveken keresztül folyamatosan serkentik a homlokcsakrájukat, mivel mindig erõteljes spirituális gondolataik vannak. Ha ezt a csakrát különösen aktív állapotban figyeljük meg, egy sárga (az ibolyaszín Aurikus párja) fényudvar jelenik meg körülötte az egész fejet körülvéve. A sárga gondolat az öröm és megelégedés pillanatát fejezi ki.
 
A narancssárga: felemelõ és érdekfeszítõ. Inspiráló. Az erõ jele. Képesség és/vagy vágy mások irányítására. Ha a narancsszín erõs ponttá válik, általában sárga glóriával párosul, ami aztán aranyszínû lesz jelölve, hogy az illetõ egy nagy spirituális tanár, aki képes egyedülálló képességeinek szemléltetésére. A narancsszínû gondolat a hatalom gyakorlásával és más emberek irányításának vágyával kapcsolatos.
 
A piros: materialista gondolatok, gondolatok a fizikai testrõl. Ha túlságosan domináns szín az Aurában, materialista beállítottságú embert jelöl.
 
A rózsaszín (=lila+piros): szeretet. A tiszta rózsaszín eléréséhez vegyíteni kell a lilát (a legmagasabb frekvencia, amit érzékelni tudunk) a pirossal (a legalacsonyabb). A rózsaszín Aura azt jelzi, hogy az illetõ megteremtette a tökéletes egyensúlyt a spirituális tudatosság és az anyagi létezés között. A legfejletebb embereknek nemcsak sárga glória van a fejük körül (amely egy állandóan erõs pont az Aurájukban) de óriási rózsaszín Aurával is rendelkeznek, ami messzire kiterjed. A rózsaszín az Aurában nagyon ritka dolog a Földön, és mindössze átmeneti gondolatok formájában jelenik meg, sohasem erõs pontként.
 
 
 
A piszkos színek jelentése (színek, amelyek sötétebbnek tûnnek a háttérnél, és fényár helyett inkább füstre hasonlítanak)
 
A barna: felzaklató, nyugtalanító, materialista, spirituálisan tagadó.
 
A szürke: sötét, lehangolt gondolatok; tisztáttalan szándékok, a személyiség sötét oldalának jelenléte.
 
A kénsárga/zöldessárga (olyan mint a mustár):fájdalom vagy könnyedség hiánya, harag.
 
A fehér: súlyos betegség, szintetikus behatás (drogok). Miért is jelent a fehér szín az Aurában problémát? Mert a fehér leginkább a zajra hasonlít, nem olyan, mint a harmonikus színtónusok összessége (a monokromatikus színek). Lehetetlen a zajt összehangolni egy olyan zenekarral, ami harmonikus zenét játszik, ennélfogva a fehér Aura az egység hiányát jelzi mind testben mind lélekben. A Természet, melynek mi is a részei vagyunk, harmonikus. Ez az egység különálló rezgés "tónusok" vagy harmónikus frekvenciák formájában jelenik meg, ahogy azt részben a modern quantumfizika is leírja.
Néhány órával a halál beállta elõtt, az Aura fehérré válik és nagyban növekszik az intenzitása. Figyeld csak meg, hogy a legtöbb kúltúrában a halált FEHÉRNEK (nem pedig feketének) ábrázolják, mert a múltban az emberek látták a fehér Aurát a halál beállta elõtt.
 
 
 
 
 
Az Aura érzékelése
 
 
 
Ennek a gyakorlatnak a célja az, hogy elõször lássuk az Aurát és/vagy gyakoroljuk ezt a képességet. Fontos a megfelelõ körülmények megteremtése, mert így nemcsak az Aurát látod jobban, de egyfajta önbizalomra is szert teszel a látottakból.
 
1. Ültesd le az alanyt egy nagyon finoman megvilágított EGYSZÍNÛ FEHÉR háttér elé. A színes háttér megváltoztatja az Aura színeit, ehhez többlettudásra van szükséged a színek kombinálásáról. Néhány háttér/Aura variáció félreértelmezéshez vezethet.
2. Nézz ki EGYETLEN PONTOT, és csak arra figyelj. A homlok közepe TÖKÉLETES erre a célra. Itt található az ún. Homlok Csakra vagy más néven Harmadik Szem. Néhány kultúrában (Indiában például) egy jelet raknak a homlokra. Az ilyesfajta jelek az õsi idõkben egyfajta felkérést jelentettek, hogy vessünk egy pillantást az illetõ Aurájára.
3. Nézd ezt a pontot legalább 30-60 másodpercig vagy még tovább.
4. 30 másodperc után elemezd a környezõ dolgokat a periferikus látásoddal, miközben még mindig a kínézett pontra nézel. A koncentráció megtartása a legfontosabb. Álld meg a kísértést, és ne nézz máshova. Látnod kellene, hogy az alany körül a háttér világosabb és MÁS SZÍNE van, mint a távolabbi környezetnek. Így érzékeled az Aurát. Minél tovább koncentrálsz, annál élesebben látod. Jusson eszedbe, hogyha csak egy pontra figyelsz az növeli érzékenységedet a szemedbe jutó Aura rezgések felerõsítésével.
5. A legmagasabb szintû Aura gyakorlatokat teljes sötétségben végzik, de ehhez több óranyi folyamatos koncentrációra és rendszeres gyakorlásra van szükség.
 
 
A koncentrálás befejeztével, még az Aurát nézve csukd be a szemed. Egy vagy két másodpercig most CSAK magát az Aurát látod. Készülj rá föl. Mindössze egy vagy két másodperced van amíg a fényérzékeny sejtjeid abbahagyjágyák a rezgést és a látvány továbbítását az agyba. elszalasztod, kezdheted az összpontosítást elõröl. Próbáld kikísérletezni, hogy milyen gyorsan kell becsuknod a szemed a legjobb hatás eléréséhez.
 
 
Hogyan lásd a saját Aurád
 
Állj körülbelül 1.5 méterrel egy megfelelõ méretû tükör elõtt. Kezdetben legjobb, ha a mögötted lévõ háttér egyszínû és fehér, árnyékok nélkül. A megvilágítás legyen NAGYON lágy és egységes, nem pedig ragyogó. Kövesd a fent említett utasításokat az Aurád meglátásához.
 
GYAKOROLJ legalább 10-15 percet egy nap, hogy növeld az érzékenységedet és fejleszd Aurikus látásodat. Ne feledd, a gyakorlás a legfontosabb ezen képesség kifejlesztéséhez.
 
 
 
Más emberek Aurájának megvizsgálása
 
A legjobb ha egyenesen a homlok csakrára (vagy másnéven harmadik szemre, 1.5 centiméterrel az orr fölött, a szemek között található) nézel és megpróbálod elérni, legalább 30-60 másodpercig megtartva azt a tudatállapotot, mint a fentebb említett koncentrációs technikánál. Tapasztalataim szerint a torok vagy homlokcsakra nézése hasonló eredménnyel jár. Ennek ellenére élég furcsa és az érintett személy gyakran nehezményezheti, ha valakinek folyamatosan a mellkasát bámulod. Ellenben a homlokcsakrára nézve a beszélgetés nyugodtan folytatható.
 
Mint mindig, most is a NAGYON finoman megvilágított, árnyékok nélküli háttér a legjobb. Bár gyakorlással, bármilyen egyszínû környezet (mint például a kék égbolt) megfelõ lesz.
 
 
 
Gyerekek és az Aura
 
A nagyon fiatal gyerekek (5 éves korig) természetes módon látják az Aurát. A csecsemõk gyakran néznek az elõttük lévõ ember FÖLÉ. Ha nem tetszik nekik a fej feletti Aura színe, vagy ha ez a szín nagyon különbözik szüleik Aurájának színétõl, sírni kezdenek, mindegy, hogy mennyire is mosolyog az illetõ.
 
A gyerekeknek sokkal tisztább és erõsebb az Aurája, mint a legtöbb felnõttnek, akiknek Természetét általában elnyomja a materialista világ felületes példák követését elõidézve. Amikor a 12 éves fiamat megtanítottam saját Aurájának látására, azt mondta, hogy kiskorában legtöbbször képes volt az Aurák érzékelésére. De mivel senki sem törõdött vele igazán, úgy gondolta, hogy lényegtelen dolog és talán valami baj van a látásával. Ez egy tipikus helyzet. Szerintem a gyerekeknek meg kéne tanulni az Aura látását és olvasását még általános iskolában, így soha nem veszítenék el a természetes képességüket.
 
 
 
 
Ahogyan mi, felnőttek érzékeljük az aurát
 
  Mi, felnőttek már szinte kizárólag a materiális világot érzékeljünk, azonban adottságunk soha nem merül feledésbe. Olykor-olykor úgy érezzük a velünk történő dolog már mintha már megtörtént volna valamikor, vagy egy hely, melyen még soha nem jártunk ismerőssé válik.
 
 
Az aura érzékelésére utaló jelek:
 
Megérezzük, hogy egy ismerősünk belépett a szobába anélkül, hogy észrevennénk.
Észrevesszük, ha valaki követ minket, anélkül, hogy hátranéznénk.
Egy soha nem látott embert azonnal a szívünkbe fogadunk, vagy rögtön antipatikussá válik.
Érzékeljük, ha valaki hosszú ideig minket néz.
Bizonyos hangokat, színeket jobban kedvelünk a többinél, egyes színek pedig kifejezetten irritálóan hatnak ránk.
 
A fenti jelek mind az aura érzékelésére utalnak. Nevezhetjük auralátásnak, vagy hetedik érzéknek, a képesség az embert körülvevő energiaburok érzékelésére minden emberben ott rejlik. Az emberi aura minden irányból körülveszi testünket. Egy átlagos ember aurája ellipszis alakú, s mintegy 2-3 méteres terjedelmű. A meggyengült, "összement" aura könnyen fáradtsághoz, egészségi problémákhoz vezethet. Az aurát gyengítheti a friss levegő és pihenés hiánya, a nem megfelelő étrend, a káros szokások és stressz. Az aura gyengülésével könnyebben befolyásolhatóvá válunk.
 
 
 
 
 
Az aura kölcsönhatása
 
Auránk kölcsönhatásba kerülhet más emberek, élőlények, ásványok aurájával. A minket körülvevő energiaburok állandóan energiát bocsájt ki. Ha több ember kerül egy kisebb helységbe (pl. egy konferencia vagy előadás során), könnyen előfordulhat az energiacsere. Ez rendkívüli kimerültséget, összezavarodott gondolatokat, de akár fejfájást is okozhat.
Élő és élettelen egyaránt rendelkeznek energiával. Előfordulhat, hogy nem szívesen hordjuk azt az ékszert, melyet már számtalan elődünk viselt; a tárgy megtöltődött elődeink energiáival, mely zavart okozhat saját energiaterünkben. A természettel való érintkezés azonban frissíti és megtisztítja az aurát. Egy kiadós séta a parkban, üldögélés egy fa tövében, vagy egy kisállat simogatása megnyugtató érzéseket kelthet
 
 
 
Koncentrációs gyakorlat
 
 
Ennek a gyakorlatnak a célja az, hogy élénkítse a kommunikációt mindkét agyfélteke között, ezáltal a "feldolgozási hatásfokot" növeli, ami szükséges az Aura látásához. Helyezd a 2. ábrán látható képet kb. 1 méterrel magad elé. Nyújtsd elõre a kezed, így ujjaid egyike a körök között és alatt van.
 
Fókuszálj az ujjad végéreés ne törõdj a körökkel, nézz át rajtuk. Most 4 kört kellene látnod. Ha ez sikerült próbáld meg a két középsõt EGYESÍTENI (hogy átfedjék egymást) és EGY kört látni EGY FEHÉR KERESZTEL az ujjad tetején, középen a kettõ között. Ha látod a keresztet az annak a bizonyítéka, hogy bal agyfélteked (ami a jobb szemmel van kapcsolatban) a jobbal kommunikál (ami a bal szemedhez tartozik).
 
1.ábra
 
 
2.ábra
 
Forrás:
Hogyan lássuk és OLVASSUK az AURÁT
 
Dr. Tom J. Chalko MSc, Ph.D. munkája