A bölcsesség öt energiája

 
 
Tágasság: a buddha bölcsesség egy békés, kiterjedt, tágas, fehér színű energia. Tiszta minősége a szemlélődésben, szolgálatkészségben, befogadásban, egyszerűségben, megbékítésben, a puszta létezéssel való elégedettségben; zavart minősége a makacsságban, merevségben, szellemi eltompultságban, lustaságban, érzéketlenségben, fásultságban jelenik meg. Általánosságban a térrel, az összes érzékszerv működésével és a fehér színnel azonosítják.
 
Világosság, tisztaság: a vajra bölcsesség kék energia, amely kristálytiszta tükörként, elfogulatlanul tükröz vissza mindent. A briliáns intellektusban, az éles, precíz, tiszta elmében nyilvánul meg. Zavart minőségében a túlságosan analitikus, kritikus gondolkodásmódban, a dogmatikusságban, tekintélyelvűségben, és a perfekcionizmusban mutatkozik meg.
 
A vajra bölcsességet a látáshoz, a kék színhez és a vízhez kapcsolják.
 
Gazdagság: a ratna bölcsesség aranysárga energiát árasztva maga a gazdagság, bőség, gyarapodás és a végtelen lehetőségek tárháza. A nyugalom, egyensúly, megelégedettség jelenti a tiszta megnyilvánulását, ahogyan a találékonyság, nagylelkűség, és a vendégszeretet is. Ha zavar keletkezik az energia kifejeződésében, kapzsisággal, gőggel, zsarnoksággal,  hivalkodással, és erős birtoklási vággyal találkozhatunk és szegényes emberi kapcsolatokat találunk.
 
A ratna energiát a tapintáshoz, szagláshoz, a sárga színhez, és a földhöz kötik.
 
Szenvedély: a padma bölcsesség a vörös energia vitalitásával izzik. Kellemes, vonzó, képes odafigyelve hallgatni és szívből szólni az, akiben ez az energia tisztán működik. Segítségével finomodik az intuíció és lehetővé válik a szubtilis tapasztalatok felismerése és megkülönböztetése az egyéb élményektől. Az új dolgok iránti olthatatlan vágy, a szélsőséges érzelmek, lobbanékonyság, a becsvágy, a bizonytalanság és a folytonos megerősítések szükséglete a padma bölcsesség megnyilvánulásának zavarát jelzik.
 
Általában a hallással, a piros színnel és a tűzzel azonosítják.
 
Aktivitás: a karma bölcsesség zöld energiát sugároz; sebes és energikus, akár a szél. Minden, mások javát szolgáló cselekedetben megjelenik. Amikor valaki tele van pozitív energiával, a világgal összhangban cselekszik, magabiztos, tisztán nyilvánul meg benne ez az energia. Zavar esetén nyugtalanság, versengés, manipuláció, hatalomvágy, dominanciára és kontrollra való törekvés, féltékenység vagy akár paranoiditás léphet föl
 
A karma bölcsességet az érintéssel, a zöld színnel és a levegővel társítják.
 
Az öt energia gyógyító ereje
 
Az öt energia, vagy más néven az öt buddha a megvilágosodás öt különböző aspektusát, ill. az elme neurotikus állapotait testesíti meg. Ha tudatában vagyunk ezeknek az energiáknak, láthatjuk, hogy viselkedésmintáink, érzelmeink, gondolataink megfelelnek az öt energia valamelyikének. Napról- napra, különböző helyzetekben figyelve magunkat fölismerhetjük, mikor milyen színek működnek bennünk, és észrevehetjük, hogy egy szivárványhoz hasonlóan mi is színek sokaságából, keverékéből állunk.
 
Csögyam Trungpa Rinpocse után az egykori tanítványa, Irini Rockwell buddhista tanító és tréner folytatta az öt bölcsesség tanának terjesztését. Irini workshopjain a résztvevők a bennük megnyilvánuló öt energiát ismerhetik meg. A színezett üvegű szemüvegek, speciális testtartások és a meditációs technikák a testet és elmét bevonva segítik a közvetlen megtapasztalást. Az egyes színeket mozgással, hangokkal, versírással, festéssel fedezik föl. A gyakorlatok végzésével a fókuszba állított energiát folyamatosan erősítik, hogy megtapasztalhassák azt. A résztvevők ilyenkor azt érezhetik, hogy neurotikus vonásaik – amelyek a blokkolt energiának a következményi – fölerősödnek. A gyakorlatot folytatva a beragadt energiát feloldják, tisztítják, megszelidítik, lecsillapítják; és miközben csak szemlélődnek és nyitottá válnak a pillanat élményének, bölcsesség tűnik ki az addig zavart, beragadt energiából. Az áttörés gyakran sírással vagy nevetéssel jár, amelyet az ellazultság és melegség érzése követ. Mindez egy csoportban történik, ahol a belső folyamatokat a közösség támogató ereje, és az általuk nyújtott teljes elfogadás segíti.
 
A gyakorlatok végeztével a résztvevők általában arról számolnak be, hogy az öt energia megtapasztalása önmaguk és mások mélyebb megértését és elfogadását hozta el számukra.
 
Forrás:https://integralonismeret.hu/a-bolcsesseg-ot-energiaja