Kryon üzenete a Magyarokhoz 2.

MÁSODIK RÉSZ

Újra itt vagyok veletek, eddig is itt voltam, végtelen szeretettel köszöntelek újra.

Mielőtt a konkrét üzenetekre rátérnénk, annyit a mi részünkről szeretnék elmondani, hogy végtelenül sok entitás van jelen, itt most veletek együtt. Családtagjaitok, fénycsaládotok tagjai, angyalok nagy közössége tényleg itt ül a lábatoknál. Amelyikőtök tudja érzékelni a színeket, a fényeket, észlelheti, tudja és látja a vibrálást, az áramlást, a jelenlévő energiákat.

 

 

A feladatotoknál tartottunk. Annál a csodálatos és felemelő feladatnál, amit itt, a fátyolnak ezen az oldalán, a Föld tervezésekor, a teremtéskor meghatároztatok magatoknak, elvállaltatok, melyet teljesíteni megérkeztetek a Földre.

 

És most vegyük sorra konkrétan inkarnációitok, életetek sorát.

Amikor Jézus nem folytatta már a Földön, konkrét emberi testben élve a Föld energiával való ellátását, akkor azok a bizonyos entitás csoportok a Föld több pontján, köztük ti is, elindultatok, felvállalva alap feladatotok kiegészítéseként azt, hogy Jézus által elindított utat segítitek, kiteljesítitek saját feladatotokat azzal az energetizálással, azzal az energia munkával, amit ő elkezdett.

 

Konkrétan történelmetek egy adott pontján elindultatok. Elindult egy nép valahonnan Keletről. A népvándorlás előtti időszakban ti, mint entitások nagyon sok korábbi korszakban szintén inkarnálódva éltetek a Földön. Számos elmélet és számos kutatás vonatkozik arra és foglalkozik azzal, melyik népcsoport, melyik korban kik voltatok, kik lehettetek.

Ebből a folyamatból mi most azt vesszük sorra, akik magyarokként, népként megérkeztetek a honfoglalás során.

Amikor elindultatok, ahonnan elindultatok, az a földi lét során, keleti területeken egy olyan létezési forma volt amikor, bár emberi testben éltetek a Földön, de egy sokkal magasabb létsíkon. Földi életet éltetek, de nem az akkori fizikai testben a Földön élő emberek életét.

 

Amikor a hívás elhangzott, akkor népcsoportként azok az entitások, akik egy emelkedettebb energia mezőben csodálatosan békés életet éltetek a Földön, bevállaltátok, hogy egy mélyebb, egy alacsonyabb rezgésű földi testben csoportként elindultok. Olyan fizikai adottságokkal kellett ezt elvállalnotok, ami lehetővé tette azt, hogy folyamatos haladásotok során meg is érkezzetek úti célotokhoz. Ennek kapcsán speciális harci eszközökkel, harcmodorral rendelkeztetek vonuló népként. Nem volt véletlen, hogy állandóan helyet változtató, mindig tovább vonuló törzsek formációjában vonultatok hosszú-hosszú ideig. Nem volt cél az, hogy bárhol megálljatok és letelepedjetek.

Amikor megérkeztetek fizikailag erre a területre, a Kárpát medencébe, legendáitok mesélnek a csodaszarvasról, egy arany szarvasról. Ez egy előre megállapodott energetikai jel volt a számotokra. A szarvas egy leegyszerűsített forma, egy 3D-ben megjelenő forma. Az az energia, amit beérkezve erre a területre tapasztaltatok, és utatok utolsó részén követtetek, az valóban létezett. Ez jelentette számotokra megállapodás szerint azt, hogy úti célotok felé közeledtek.

Mi vonzott, mi volt a cél? A szív csakra energiája. Azért jöttetek, hogy feladatotokat, hogy az elme világából, az elmét uraló energiák világából a szív csakra energiáját erősítve, segítsétek Lady Gaiat, a Földet a szív csakra energiájának emelése, őrzése, gyógyítása kapcsán a szív világába való visszatéréshez.

Ami a ti személyes feladatotok életetek során, hogy elmétek uralmát, gondolataitok meghatározó mivoltát lépésről lépésre mindig kicsit gyengítsétek és adjátok át a helyet az intuíciónak, szíved szavának, azoknak az instrukcióknak, melyeken keresztül Lelked vezet.

 

Ebben a folyamatban segítitek a Földet, hogy a Föld, a gondolati sík világából megerősíthesse saját szív csakrájának energiáit és ennek az energiának nagyon fontos feladata lesz a felemelkedés során. Ez lesz az első energia, mely átkapcsolódik a felsőbb dimenzióba. Mint ahogy a gyermek, amikor megfogan, az első energia csomag, ami az új életet jelenti, az a szív csakra körüli tórusz. A tórusz egy olyan forma, mintha egy csövet meghajlítanál és a két végét egymáshoz illesztenéd. Egy kör alakú cső és ez forog. Ez az energia életed végéig körülveszi a szívet.

 

 

Tehát megérkeztetek ide a Kárpát medencébe. Intuitívan tudtátok, hogy ide tartotok, tehát megtörtént a letelepedés.

És most nézzük meg energetikailag egy kicsit a másik oldalt.

A Föld energiáiban nem csak az a folyamat változik, ami a Földet meglévő energetikai állapotából emelni, rezgésszintjét emelni, változtatni igyekszik. Létezik egy másik energia a Földön, akinek ez a folyamat nem áll szándékában, nem képviseli az érdekeit. Ez az energia, aki pillanatnyilag a Földön elég jelentős mértékben irányítja a hatalmat, tökéletesen érzékelte azt, amikor elindultatok Keletről. Végig követte utatokat és tökéletesen érzékelte a megérkezéseteket. Tökéletesen tudatában volt annak, hogy miért jöttetek, mi célból és annak, hogy kik vagytok.

Ez az energia hatását jelentős mértékben először akkor fejtette ki, amikor István Királyotok az egyházhoz csatlakozva, megengedte ennek elterjedését. Behívta ezt a folyamatot. Ez annyit jelentett, hogy csatlakoztatok ahhoz a hatalmi struktúrához, ami innentől kezdve egységeteket erőteljesen szétzilálta és teszi ezt a mai napig.

Kik voltatok? A hét törzs energetikailag a hét Sugárnak felel meg. Egységet, az univerzális egységet jelképezte, hordozta, testesítette meg. A szív csakra körül az univerzális egységnek kellett megjelennie. Ez az egység ma is jelen van.

 

A történelem eseményei során, ha kicsit behatóbban megvizsgáljátok vezetőiteket, királyaitokat, életüket, intézkedéseiket, az országgal való törődésüket, vagy éppen nem törődésüket. Ezek mind-mind azt a célt szolgálták, azok az erők, melyek országotok vezetőire mindig is hatottak, folyamatosan az egység kialakulásának megnehezítését, az egységes erő fellépését gátolták.

 

A Fény egy nagyon erőteljes entitás segítségével tudott megjelenni történelmetek során és ez Mátyás Király volt. Az ő személyében, az ő inkarnációjával egy olyan nagy hatalmú magas Fénylény érkezett hozzátok segítségképpen, aki nagyon mélyre ható energiákat árasztott, és kötött meg ittléte során. Hiszen gondoljatok bele. Visegrád, a szív csakra közvetlen közelében. Az intézkedéseit, ha megnézitek, virágzott az ország, egységes volt az ország. Olyan tulajdonságok kerültek felszínre, mint a szeretet, az igazságosság, az egyenesség. Olyan mélyre ható tiszta energiákat sikerült élete és tevékenységei során árasztani, ami életét követően is energetikailag nagyon sokáig hatást gyakorolt erre a területre.

Még ma is léteznek a környéken, Visegrád környékén ma élő emberek, akik azt vallják, akik azt érzik, hogy valamiképpen ehhez a területhez tartoznak, ide kötődnek. Az ő feladatuk ennek az őrzése. És jól érzik. Ezek az emberek, valamikor, Mátyás korában mind-mind szolgálatot teljesítettek, feladatot láttak el, energetikai feladatot is. Az egyikük konkrétan a szomszéd domboldalon, a Duna túloldalán Mátyás gyümölcsös kertjének volt az őrzője. Ma is úgy járja útját, hogy megnéz mindenkit, aki kirándul a környéken. Nyomába ered, mintha még mindig felügyelnie kéne. Az energiát hordja, hordozza a szívében.

 

Következő ilyen esemény, ami a szabadság irányába tett egy lépést, és ezt energetikai értelemben is értem, ez az 1848-as szabadságharc volt. Újfent létrejött az országban valamilyen fajta egység, cél, törekvés. Új cél, a megszabadulás egysége. Ugyan történelmileg rövid időn belül megakadt ez a folyamat, de energetikailag fantasztikus hatása volt.

 

Olyan erőt képviseltek - akár tudtok róla, akár nem - önmagatokban, egyénileg, egyedként is. Két-három ember együttműködése hatalmas fényt és hatalmas energiát jelent.

Mégis, milyen érdekes vagy milyen furcsa, hogy ezt az egységet népként, tudatosan sose éltétek meg itt, az inkarnációkban. Sőt. Azt valljátok magatokról, hogy ti vagytok az a nép, aki soha nem tud egységes lenni, soha nem tud egységesen fellépni, képviselni az érdekeit, fellépni idegenek ellen. Önmaga törvényeit megalkotva, önmagát erősítve állni a világban.

Hát.., ez a dualizmus realitása, ez nem a Valóság. Ez csak a ti realitásotok. Így tűnik a lineáris világotokban.

Ha megnézitek a teremtő Kozmikus Szülők által teremtett lények tulajdonságait, mit hordoznak ők a Valóságban, és hogy élik meg mindezt a dualizmusban, akkor nagyon jól látjátok. Bármelyik, bármelyik Teremtő Szülő teremtményéről van szó, a valós képességeidnek, a valós tulajdonságaidnak túlnyomó részt az ellentéte az, amit meg tudsz élni a felejtés fátylán túl.

Ti egy csodálatos egységet képeztek. Azon multidimenzionális részeitek, akiknek nem vagytok tudatában egy csodálatos, együttműködő, összhangban lévő, szeretetet képviselő csoport. Bármilyen nehéz ezt most számotokra elképzelni. De én itt vagyok, és nap, mint nap érzékelem őket, és dolgozom velük. Tehát hidd el nekem, ez így van.

 

Afelé tartotok, hogy ezt ti is megéljétek. Ennek az energiának a felismerését, a megélését akkor fogjátok tudni tudattal követni, földi, testben lévő lényként, amikor konkrétan, a felemelkedés során nekikezdetek a feladatotoknak. Tökéletesen fogjátok tudni, hogy hol vagytok, hova tartoztok, hova kell kapcsolódnotok és mit csináltok. Tökéletesen fogjátok érezni részeteket az egységben. Ne félj a feladattól, képes vagy rá. Automatikusan ki fognak nyílni azok a kódok, feloldásra kerülnek azok a tulajdonságaid, azok a képességeid, amiket magadban hordasz.

 

Addig is, ami segítséget magatoknak ebben a témában, a 3D-ben, saját világotokban meg tudtok tenni, az egy olyan lehetőség, ami mindig is itt volt. A Kárpát medence egy hatalmas vízterületet rejt a mélyben. Ez a vízterület számotokra részben tökéletesen ismert, hiszen az ország területén nagyon sok helyen, ahol lefúrtok, ott hévizek törnek fel, ott vizet találtok. Ez a vízrendszer az egész ország területe alatt, ez egy kristály mező.

 

 

Amikor dolgoztok egyesével, vagy ketten, vagy csoportban bármikor, meg tudjátok tenni, hogy tudatos energiával tisztítjátok ezt a víz-mezőt. Amikor kezelsz egy beteget, amikor tanácsot adsz valakinek, amikor végzed a munkádat, vagy bármikor, amikor magaddal foglalkozol, amikor elmélyedsz egy meditációban, ha ezt választod és bevállalod, akkor egy pár perc erejéig küldheted tisztító szándékodat és erődet ennek a víz-mezőnek. Minél többen, minél nagyobb mértékben energetizáljátok ezt a vizet, ezt a teljes vízfelületet. Hiszen talán köztudott, a víz intelligens energiájú memóriája. Emoto könyveiben láthatjátok, különböző energiájú szavak által energetizált megfagyott víz képét, a kristályokat. Azokat a kristályokat, amik mutatják a szeretetet, vagy éppen az ellenkezőjét. Tehát köztudott, hogy a víz egy intelligens, kommunikáló energia. Tudattal rendelkezik. Az a lehetőség, ami a mélyben itt van, értetek van itt. És most, az utóbbi időben elég nagy mértékben feltöltődtek a víztárolók. Ez sem véletlen.

Tehát tiétek a lehetőség, hogy minden egyes alkalommal, amikor energetikai munkát tudatosan végeztek, akkor szánjatok egy pár percet arra, hogy saját környezeted, akár saját házad, saját kerted alatt lévő vízfelületet energetizáld. Küldd le szeretetedet, azokat a pozitív gondolatokat, melyet Földanyának szánsz, tárolja a víz, nagyon sokáig tárolja. És tisztítsd. Képzeld el, hogy azok az energiák, amik már nem segítik ezt a területet, a te házad környékét, a te kertedet, vagy ezt a várost, ahol élsz, vagy akár az egész országot egyben nézheted. Küldj energiát ebbe a vízbe és tudatosan kezdd el tisztítani és eltávolítani azt az energiát, amit már jó elengedni. Ennek többrétegű hatása lesz.

 

Ha ez a víztömeg befogadja mindegyikőtök részéről azt a legjobb szándékú, csodálatos energiát, amit tudattal le tudsz küldeni, akkor teljes mezőként a Fénymunkások energiájának, tudatának, jóakaratának, szeretetének egy egységes mezőjeként kezd el működni.

Vannak területek, ahol ez már működik. Vannak területek, ahol ez a rész már csodálatosan tiszta. Egységessé kell tenni.

A fénymunkások erejének, a ti csodálatos csapatotok együttműködésének nem feltétlenül és kizárólag az a módja, hogy fizikailag találkoztok, megálltok az ország szélén, megfogjátok egymás kezét és gondolatilag békét küldtök az országnak és szeretetet. Ez is egy csodálatos módszer, de nap, mint nap, életed során, saját hétköznapod során, apránként tehetsz rengeteget.

És ez a mező összekapcsolódik, mert a víz egységes felület. Ez az a mező, ami körbeveszi a Szívcsakrát. Ez vonatkozik a Szlovák területekre is. Nagyon sokban tudja segíteni a feladatotokat, a szív csakra őrzését, tisztítását, energetikai emelését.

Szabad akaratod van, hogy csatlakozol ehhez a folyamathoz, vagy sem. Ez egy lehetőség, amit használni tudsz.

 

Ennek kapcsán egy következő lehetőség, amivel viszont nagyon jelentősen tudod segíteni a saját és a téged, titeket követő társaitok energetikai fejlődését.

A Földet körülveszi egyszer a Föld meglévő kollektív tudatmezője, valamint egy magasabb régióban körülveszi a szeretet rácshálója. Körülveszi még a mágneses rácsháló és különböző energetikai hálók.

Ezek közül, amit a legtöbbször elmondunk, hogy nagyon ideje, hogy nagyon itt az idő, hogy a kollektív gondolatmezőből eltávozz, hogy kivond energiáidat, illetve ne engedd, hogy a kollektív gondolatmező energiái tovább befolyásoljanak, manipuláljanak, hassanak rád. Nagyon-nagyon fontos. Évek óta mondjuk, hogy a legfontosabb feladatotok a kollektív gondolkozásból, a kollektív gondolatmezőből való kiszakadás.

Hogy tudod te ezt konkrétan megtenni?

 

Vannak elképzeléseid a felemelkedésről, az utána történő eseményekről, az életedről. Nagyon konkrétan meg tudod fogalmazni azt, hogy te mit szeretnél. Hogyan szeretnél élni? Mit szeretnél érezni? Békében szeretnél lenni, szeretetben, emberi szeretetben, bőségben, egészségesen, harmóniában és egy csodálatos békés, játszmáktól, manipulációktól, csalásoktól, minden ilyesmitől mentes világban. Ezt mindannyian, egységesen szeretnétek.

 

Ezen belül konkrétan te milyennek képzeled a jövődet, az már a te egyéni utadtól függ. Alkosd meg konkrét képekben, gondolatilag a jövődet. És erre gondolj minél többet. Erősítsd gondolatilag ezt az energiát. Minél több gondolatot, minél több energiát adsz hozzá ehhez a képhez, alakíthatod nap, mint nap. Alakíts egy magot, alakíts egy alap elképzelést és ehhez mindig tegyél hozzá valamit, egészítsd ki mindig valamivel, egészítsd ki újabb ötletekkel, de az alap ötletet mindig tartsd észben. És ha minden nap, ha napi rendszerességel adsz hozzá egy kicsi energiát, akkor ez a mező, ez a gondolatmező, ez az energia egyre több lesz. Egyre nagyobb lesz, egyre jobban gyarapszik.

Ha minden fénymunkás az országotokban nap, mint nap növeli ezt az energiamezőt, akkor a kollektív mező és a szeretet rácshálója között létre tudtok hozni egy olyan tudatmezőt, ami tiszta, ami legszentebb, leginkább szívből és szeretetből megalkotott gondolataitok mezője.

 

Tarts igényt saját, szuverén önállóságodra, tarts igényt saját szabadságodra, tarts igényt manipuláció mentes létezésedre, tarts igényt arra, hogy fénylényként, aki vagy ebben a testben tökéletes vagy, harmónia vagy, maga vagy a szeretet. Tarts igényt arra, hogy ezt megéld, hogy lényed, valódi lényed esszenciája át tudja mosni, át tudja járni összes sejtedet, hogy valódi lényed energiája kitáguljon, kiáradjon, betöltse lényedet. Add át neki a stafétát, szólítsd meg minden reggel, beszélj hozzá minden este, kérdezd meg, mit szeretne mondani neked.

Reggel bízd rá magad, engedd meg neki, hogy nap közben ő vezessen. Ő tudja legjobban, hiszen minden életet, minden inkarnációdat veled töltött, hiszen te ő vagy. Ő tudja legjobban, mire van szükséged, ő tudja legjobban, mi felé tartasz, és az ő legfőbb törekvése az, hogy testben megéld a felébredést és a felemelkedést. Itt maradj, ebben a csodálatos testben azzal a tudattal, akivel ő rendelkezik. Azokkal a képességekkel és azzal a hatalommal, tulajdonságokkal és csodákkal.

 

 

Azt az utat járjátok, amit Jézus végigjárt. Azon az úton jártok, azon a felébredési úton, ami őt is elvezette saját Önvalójának felismeréséhez. Azt teszitek, pontosan ugyanazt, és nagyon pici lépés van már csak hátra. Engedd meg magadnak, hogy megéld a csodákat, engedd meg magadnak, hogy lényed esszenciája kiáradjon.

Kérd meg minden reggel, hogy aznap vezessen el téged azokhoz a szinkron eseményekhez, amik arra a napra a legjobbak, és amik aznap a legfényesebb jövőd felé vezetnek téged. Ez ilyen egyszerű. Este pedig kérd meg, hogy azokat az energiákat, amit fénytestedből, energia rendszeredből már el tudsz engedni, amit aznap összegyűjtöttél, vagy amit aznap el tudsz engedni, mert már nincs rá szükséged, azt segítsenek elvinni.

Szólíts meg Fénylényeket, akiben bízol, akivel együtt dolgozol, akivel beszélgetni szoktál, mindegy kit, és kérd meg, de saját Isteni Lényed is lehet, kérd meg hogy segítsen a már nem hasznos energiák eltávolításában.

 

Nagyon fontos, hogy minden nap tisztítsd fénytestedet. Nagyon fontos, hogy minden nap igényt tarts a saját szuverén szabadságodra. És meglátod, megjelennek a csodák az életedben. Megjelenik az az élmény, amikor már nem azt érzed, hogy kicsi vagy, amikor már nem azt érzed, hogy nem vagy jó, amikor már nem azt érzed, hogy nincs miért szeretni téged.

 

Csodálatos vagy, a teljes tökéletességet hordozod magadban. És a tökéletességed, a lelked megnyilvánulni vágyik. Eljött az az idő, amikor már nem képes a fizikai tested, a sejtjeid, a DNS-ed magába fogadni más energiát a fényen kívül. Már nem tudod magadba gyömöszölni a fájdalmadat. Nem tudod magadba gyömöszölni azt, amikor dühös vagy.

Észrevetted? Sokkal többször állsz ki magadért. Sokkal többször mondasz ellent valakinek, amit korábban nem mertél megtenni, és most magad csodálkozol a legjobban: ezt én kimondtam. Igen, kimondod, mert az energiák olyan magas frekvenciájúak, amik nem teszik lehetővé már, hogy a testedet telerakd alacsonyabb frekvenciájú energiákkal.

Ne engedd meg senkinek, hogy befolyásoljon, hogy félelmet gerjesszen benned. És bárki bármit mond, nem igaz, hogy neked nincs ilyen, vagy olyan képességed és nem igaz, hogy nem vagy képes valamire. Nem igaz, hogy nem vagy szép, nem igaz, hogy nem vagy tökéletesen egészséges. Mindez nem igaz, mindez illúzió. Körülveszed saját lényedet falakkal, hitekkel. Körülveszed saját lényedet olyan elképzelésekkel, amit másoktól vettél át. Gondold el! Fénylényként születtél meg abban a csöpp, kicsi testben és körülvett a jelen világ. És amint megtanultál a 3D-ben járni, beszélni eligazodni. Bármit amit megtanultál, azt valaki mondta neked, valaki megmutatta, valaki segített, és az a valaki mindig egy ember volt. A családod, a barátaid, az ismerőseid, a tanáraid. Mások hatásából, mások által mondott igazságokat vettél át, mások által mondott gondolatokat fogadtál be és ennek az összképeként hiszel magadról valamit. Ezek a hiteid, ezek a szokásaid, ezek a gondolataid, amikkel körülvetted magad, ezek falak.

 

És közben fogalmad nincs, ki vagy Te valójában, ki az a lény, aki lakik ebben a testben. Fedezd fel. Ott van benned esszenciaként, és üzeneteket küld a saját érzéseiden keresztül. Így tud kommunikálni veled. Üzeneteket küld intuíción keresztül. Így tud kommunikálni veled. Rögtön jelzi, ha az úton vagy, mert jól érzed magad és kiegyensúlyozott vagy, és rögtön jelzi, ha letértél a saját utadról, az előre megtervezett saját utadról, mert érzed, hogy valami nem jó, mert érzed, hogy nem vagy egyensúlyban. Jelez.

És te egyre finomabban és egyre érzékenyebben tudod venni ezeket a jelzéseket. Hát kezdj el figyelni rá, egyre jobban, egyre mélyebb szinten. Halld meg azt a halk kis belső hangot.

Az Egod, a gondolataid nagyon hangosan rohangásznak a fejedben. Nem tudod leállítani gondolataid sorát, ez képtelenség. Nagyon nehéz megvalósítani, hogy gondolattalan légy, ezért ne várj arra, míg erre képessé válsz, figyelj beljebb. Egy picit mélyebbre. Egy halk, kicsi hang mindig megmondja neked, hogy épp hol vagy, hogy ő mit szeretne, és ha megtanulsz hallgatni erre a belső hangra, és hajlandó vagy követni, amit kér, akkor ő elvezet téged oda, ahová tartasz. Legfényesebb álmaidban nem tudod elképzelni azt, ahova el tud vezetni.

 

Egód nem olyan erős, aki mindent fölülír. Egod fél. Ez az energia is te vagy. Ez az energia nem ellenség. Ez az energia tökéletesen beállítható, megkérhető arra, hogy működjön együtt. Tökéletesen tudja követni elképzeléseidet. Csak tudatosan, tudatosan szólítsd meg.

 

Nem könnyű, tudom. Ez így most hirtelen nagyon soknak, összetettnek, sokrétűnek tűnik. Mi mindenre kéne figyelni ahhoz, hogy valami történjen. Ha ezt most mind-mind figyelmen kívül hagyod, csak azt az egyet jegyzed meg, hogy a belső hangodra - ami mindig előjön – figyelsz, akkor már egy hatalmas lépést tettél az energetikai emelkedésed során.

 

És ami még nagyon fontos: Te egy olyan biológiai lény vagy, akinek egyesével a sejtjei önálló biológiai tudattal rendelkeznek. Amit te saját felszíni tudatoddal nem látsz át, nem értesz meg, nem tudsz, nincs is a felszíni tudatodban, annak a sejtek mind-mind tökéletes tudatában vannak. Sejtjeid mindent tudnak összes inkarnációdról, az összes téged ért hatásról. Mindent tárolnak. Csodálatos információ forrás. Tanulj meg beszélgetni velük.

Tudatosan ha megszólítod sejtjeidet, és megkéred őket, hogy minden nap engedjék el azokat az energiákat, amiket tárolnak. Minden megbántottságod, minden fájdalmad, minden örömöd, minden, ami ér téged, amit érzelmileg átélsz, azt sejtjeid elraktározzák. Ezeket az energiákat, ha nincs rá szükséged, megkérheted őket, hogy engedjék el.

Térjenek vissza abba az eredeti állapotba, abba az ős állapotba. A tökéletes egészség, a tökéletes energetizált állapotba, ahol ők jól érzik magukat. Kérd meg, kérd meg sejtjeidet, hogy jelezzék, mit szeretnének. Figyelj testedre.

Ne kövess elméleteket. A te tested a te egyedi biológiai részed. Ő tudja, mire van szüksége. Te elhiheted azt, hogy ezt nem ehetsz, vagy azt nem ihatsz, vagy ezt nem tehetsz, vagy azt nem.

Ne higgyél ezekben. Kérdezd meg testedet. És amit kívánsz, amit üzen neked, amit szeretne, azt tanuld meg teljesíteni. Nem igaz az, hogy ez, vagy az az étel mérhetetlenül hizlal. Ez van a gondolataidban, ez van a hitrendszeredben. Azért, mert a köztudat ezt így gondolja. De te egy egyedi lény vagy, egy egyedi gondolkodással, és amit a te lelked kér, és amikor a gondolataidat kinyilvánítod, akkor a testi sejtjeid, mint egy jó számítógép ezt végrehajtják. A te hitedet, a gondolataidat valamiről teljesíti tested.

Tehát ha te mostantól kezdve úgy gondolod, hogy megajándékozod a tested egy nagy tábla csokoládéval, akkor nem kell azt hinni mellé, hogy borzasztót bűnöztél, mert ettől te most 20 dekával nehezebb leszel. Szó sincs róla. Az történik, amit hiszel. Ha úgy gondolod, hogy ez a tábla csokoládé most ahhoz kellett, hogy egyensúlyba kerüljön az energia rendszered, és ezzel te most leadtál 20 dekát, akkor hidd el, ez fog megtörténni.

 

A gondolataid egy mezőben, egy energetikai mezőben vájatok, nyomok, bevésődések.

Amikor egy szituációban találod magad, akkor automatikusan beugranak ezek a bevésődések. Belelépsz egy olyan barázdába, amin végigfut az automatikus működésed. Ha ezt elkezded tudatosan követni és nem tartasz igényt az automatizmusra, ugyanaz az esemény nem az automatikus mondatot váltja ki belőled, nem az automatikus „ felhúzom magamat” váltja ki belőled, nem az automatikus reakciót váltja ki belőled, hanem képes vagy megállni egy pillanatra, mielőtt reagálnál, és tudatosan választani azt, hogy mit tesz erre a hatásra a szeretet.

Akkor új barázdát kezdesz el bevésni és abban a pillanatban, amikor nem automatikusan működsz, nem a megszokott reagálással reagálsz valamire, akkor teremted saját jövődet, akkor teremted a holnapi önmagadat.

Kiegyensúlyozott ? Derűs? Békés? Bőségben élő, egészséges entitás szeretnél lenni? Most kezdd el teremteni. Saját gondolataid nagyon erős teremtő energiával rendelkeznek. Ne hagyd, hogy a gondolataid vezessenek, az automatizmusaid, a megszokásaid vezessenek. Tarts igényt a szabadságra, tarts igényt arra, hogy te határozd meg, ki szeretnél lenni. De hiszen mindezt tudod. Annyi helyen olvastad, tudtad, láttad, hallottad. Tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy ezt milyen nehéz megvalósítani. Én ezt könnyen mondom neked, aki csak a szépet, a jót, és a harmóniát tapasztalom meg egy csodálatos világban.

De tudd, és ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy te ennek a világnak vagy a része.

Tökéletes Fény vagy, tökéletes, magas rezgésű fény entitás. És te a fizikai testedben ennek a fénynek a tökéletes megtestesítője vagy.

 

Ne felejtsd el minden este elmondani hittel, belső meggyőződéssel, magadnak, hangosan. Nem másnak, hanem Önmagadnak, hogy tudjad, hogy átéld, hogy átérezd: Vagyok aki vagyok, Vagyok aki vagyok, Vagyok aki vagyok, Isten vagyok.

 

A Fény nyelvén, az Elohim nyelvén mindez így hangzik: Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, so’ham.

 

Végtelen szeretettel, az összes jelenlévő entitás és Fénylény végtelen szeretetével búcsúzunk most tőletek. De tisztában vagytok vele, hogy minden pillanatban itt vagyunk, már nem kell visszahúznunk energiáinkat és távozni a fátyolon túlra.

Oly vékony a fátyol, hogy bármikor, amikor csak szeretnéd bármelyikünk, akit közel érzel magadhoz, itt van veled, része lehet életednek. Mindenki tud segíteni neked. Egyetlen feltétel van, hogy fogalmazd meg kérésed. Csak akkor, és kizárólagosan csak akkor szabad és tudunk segíteni, ha megkérsz, és engedélyezed.

 

És ez így van. Kryon