Fény test első síkja

A fénytest első síkja


Amikor az első aktiválás megtörtént a legtöbb embernek úgy tűnt, mintha a DNS-ben kiégett volna egy villanykörte: „eljött a hazatérés ideje”. És ugyanígy érzett a test is. Fellelkesedett, ami egysze-rűen gyönyörű volt, és ezt mondta: „eljött az idő, hogy csökkenjen a sűrűségem”. Legtöbbötöknek kézzelfogható „influenzája” volt. Amit a legtöbb ember „influenzának” nevez, azt mi „mutációs tü-netnek” hívjuk. Amikor csökken testetek sűrűsége, akkor ezzel egyidőben tendenciaszerűen fellép-het fejfájás, hányinger, hasmenés, pattanások, kiütések, és olyan influenzaszerű tünetek, mint az izom- és ízületi fájdalmak. És ha visszaemlékeztek, akkor 1988-ban influenza járvány tört ki, ami tulajdonképpen fény-járvány volt.
A modem emberi génkutatás a DNS 99%-át hulladéknak tekinti, mivel „nem tudjuk, valójában mit jelent”. Tény, hogy az emberi DNS tartalmazza minden, a Földön élő egyed genetikai anyagá-nak bizonyos részét, ezenkívül egy olyan genetikai anyagot is, amelybe holografikusan kódolva van az emberiség minden tapasztalata, valamint saját inkarnációitok holografikus rácshálójának tapasz-talatai, és még az öt szomszédos univerzumban párhuzamosan felemelkedő 383 bolygó érző lényei genetikai kódjának részei. DNS-etek tartalmaz továbbá látens kódolást is, amely alapján fizikai tes-tetek fénytestté tud átalakulni.
1988 márciusa előtt, genetikai kódjaitoknak mindössze 7%-a volt aktív. Aztán a szellem a fény-test első síkján úgy aktivált egy egész sor látens kódot, hogy beengedett egy fény- és hangszekven-ciát. Ezek az újra aktivált kódok egy jelet adtak a testnek, amely előidézte a DNS mutációját, vala-mint a sejtek energia feldolgozásának alapvető átállását.
Egy fénytesti síkot azzal mérünk, hogy sejtjeitek mennyire képesek a „fényanyagcserére”. A sej-tek ezen új tevékenységének kiindulópontja a jelenlévő adenozin-trifoszfát (ATP) mennyisége. A fénytest aktiválása előtt a sejtfunkciókhoz szükséges energia egy energiatermelő és -raktározó rendszerből származott, ami az energiát ide-oda mozgatta az adenozin-difoszfát (ADP) és az ATP között. Az ATP a sejtekben lévő összeköttetés az energiaraktárral. A mitokoridnumokban változik át a táplálék sejtenergiává, amely aztán hozzákötődik az ATP-hez. 
Az ATP-ben van egy három fosz-fátcsoportból álló lánc, amely a molekulából szármázik. Ha egy ATP molekula elveszti külső foszfát-csoportját, akkor egy ADP molekula lesz belőle. A vegyi kötés felszakadása energiát szabadít fel, amivel a sejt végrehajthatja feladatát, mint pl. a fehérjeképzést. Az ADP energia és egy foszfátcso-port felvételével ismét ATP-vé tud alakulni. Az ATP és az ADP foszfátcsoportokat ad le és vesz fel, hogy energiát nyerjen a sejt funkcióihoz. Ez a biológiai energia zárt rendszere, amelynek öregedés és halál a következménye. Nem vesz fel új energiát.
Amikor a fénytest-mutáció aktiválódott, egy sor látens DNS kód felvillant, amelyek a sejtekben egy új irányvonalat szabtak meg. Az első utasítások egyike az volt, hogy közölték a sejtekkel, hogy a fényt új energiaforrásként kell elismernie. A sejttudat először nem tudja, mit kezdjen ezzel az infor-mációval. Amikor azonban a sejtek megfürödtek a fényben, akkor a mitokondriumok (amelyek na-gyon fényérzékenyek) elkezdték felvenni az új szín- és hangaktiválást, és robbanásszerűen ATP-t termeltek. A sejtek azonban még nem vettek elég fényt fel ahhoz, hogy stabilizálják a foszfátkötést. Ezért az ATP gyorsan visszaalakult ADP-vé, és a sejtanyagcsere drámaian felgyorsult. 
Összegyűlt mérgek, régi traumák, elraktározott gondolatok és érzések oldódtak ki, belekerültek a testbe, és az influenzához hasonló tüneteket okoztak.
A régi módszer szerint a fizikai forma két részre osztotta az agyi funkciókat: jobb és bal hemiszfé-rára. A tobozmirigy és a hipofízis is borsó nagyságúra zsugorodott a dió nagyságú után. Az aktiválás révén az agy kémiája is elkezdett megváltozni, és új szinapszisok keletkeztek.

Forrás:Tashira Tachi ren
A fénytest
A fénytest kialakulásának 12 fokozata
Médiumi üzenetek Ariel arkangyaltól