Fénytest tizenkettedik síkja

 

A fénytest tizenkettedik síkja

Ezen a síkon azt teszed, amit tenned kell. Ez jelentheti azt is, hogy nem csatlakozol a Földön az emberekhez, de nagyon sok mást is jelenthet. Még sok struktúra van, amit fel kell építeni a bolygó vég-leges felemelkedéséhez. Új kormányok, új tanácsok - sok minden. Lehet, hogy az is elég, hogy egy-szerűen itt vagy. Gondolj arra, hogy szimultán működsz, és ennek egyre jobban tudatában vagy. Minden ebben a percben történik! Már megtörtént, és meg fog történni. Egy bolygó a születése pillanatától kezdve emelkedik. Semmi sem vész el. A bolygó egész története az Akasha krónikába van feljegyezve. Emlékezetedet tehát nem kell a testedben tárolnod.
Amikor olyan döntést hozol, ami nem felel meg szellemed akaratának, mégis szellemed döntése fog bekövetkezni. Mindenesetre meg fog nyílni egy párhuzamos valóság, hogy betartsa a másik döntést is. Kvadrillió és kvadrilliárd ilyen párhuzamos valóság létezik tehát. Ezek a realitások azon-ban megint összehúzódnak és ti, mint a fény közvetítői felébredtek, s követitek a szellemet. Lesz egy pont tehát, ahol minden ilyen realitás összeolvad, és utána már csak a szellem útja marad. A krónikán kívül nem lesz soha többé karma játszma. Benned sem. Nem kell már magaddal hordoznod sem a testedben, sem a szellemedben, sem a szívedben. Ez nagyon izgalmas! Így emelsz fel egy bolygót. Újjászövöd. Minden MOST-pont olyan anyag, amiből az ún. tér és idő van. A mi perspektívánkból erővonalakat látunk, amelyek párhuzamosan futnak minden MOST-ponton keresztül, és mindenhová beékelődnek. A dimenzió felgöngyölődik az idő felett.
Fejlődésed a tizenegyedik síkról a tizenkettedikre tehát az Föld isteni tervének utolsó aktiválása. Ez a bolygó a fénybe emelkedik. Elvágyódik ebből a dimenzióból, és egy sok csillagból álló rend-szerbe megy át. Minden ember fénytestben van, és teljesen önként követi szellemét. Mialatt visszafelé tartasz a Forráshoz, már ki is fejezed identitásodat minden síkon, lényed minden síkját, és a Forrással való összeköttetésed, s annak tapasztalatait.

 

 

Forrás:Tashira Tachi ren
A fénytest
A fénytest kialakulásának 12 fokozata
Médiumi üzenetek Ariel arkangyaltól